SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Dự án

Đối tác


Tin tức

Giới thiệu về hệ thống quan trắc môi trường không khí tự động liên tục

By

Hiện nay, việc quan trắc và giám sát môi trường là rất cần thiết. Nhằm nâng cao khả năng…

read more

Lần đầu tiên Đà Nẵng có hệ thống quan trắc môi trường nước

By

Dự án bao gồm 08 trạm quan trắc môi trường nước, đây là những sản phẩm “made in Da…

read more

90% số cơ sở lao động chưa thực hiện quan trắc môi trường

By

Theo thống kê của Cục Quản lý Môi trường (Bộ Y tế), có tới 80-90% số cơ sở lao…

read more