Author - admin

Giới thiệu về hệ thống quan trắc môi trường không khí tự động liên tục

Hiện nay, việc quan trắc và giám sát môi trường là rất cần thiết. Nhằm nâng cao khả năng cung cấp dữ liệu kịp thời và đưa ra các cảnh báo nóng về môi trường khu vực. Việc xây dựng và quản lý hệ thống quan trắc môi trường liên tục là một trong những nội dung của công tác quản lý bảo vệ môi trường ở Việt Nam cũng như tất cả các quốc gia trên thế giới.Hệ thống quan trắc môi trường có nhiệm vụ cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường ở các phạm vi khác nhau để phục vụ các yêu cầu tức thời hay dài hạn của các cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Hệ thống có thể cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường hay các nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường và tạo ra một cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường. Hoạt động của Trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục góp phần xác định [...]

Đọc tiếp

Lần đầu tiên Đà Nẵng có hệ thống quan trắc môi trường nước

Dự án bao gồm 08 trạm quan trắc môi trường nước, đây là những sản phẩm “made in Da Nang” do chính đội ngũ khoa học kỹ thuật của thành phố Đà Nẵng, trực tiếp là Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng (CENTIC) nghiên cứu chế tạo. Các trạm quan trắc này có mục đích ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sống trong lành của hơn 01 triệu người dân thành phố. Để thực hiện chương trình này, Công ty CP Trung Nam phối hợp hỗ trợ Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng (CENTIC) thực hiện chế tạo thành công giai đoạn 1 là 04 trạm quan trắc đầu tiên (trong tổng số 08 trạm) và sẽ lắp đặt tại 08 vị trí thuộc các hồ: Hồ Công viên 29/3, Hồ Xuân Hà A, Hồ Phước Lý, Hồ Bàu Tràm, Hồ Đò Xu, Hồ Khu E2 mở rộng, Hồ Nguyễn Phước Tần, Sông Phú Lộc nhằm giám sát chất lượng nước và cảnh báo ô nhiễm ở sông, hồ tự nhiên; đánh giá chất [...]

Đọc tiếp

90% số cơ sở lao động chưa thực hiện quan trắc môi trường

Theo thống kê của Cục Quản lý Môi trường (Bộ Y tế), có tới 80-90% số cơ sở lao động chưa thực hiện quy định quan trắc hoặc thực hiện không đầy đủ đối với các yếu tố có hại, có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp. Ngoài ra, việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe và phòng chống bệnh nghề nghiệp vẫn chưa được triển khai đồng đều; công tác thu gom, phân loại, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản chất thải y tế tại các cơ sở y tế chưa tốt… Trong tổng số hơn 6.000 cơ sở lao động, hiện mới có 218 đơn vị công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động trên toàn quốc. Theo thống kê mới nhất, tại Việt Nam hiện có gần 28.000 người lao động mắc mới bệnh nghề nghiệp. Trong tổng số 30 bệnh nghề nghiệp được đưa vào danh mục thanh toán BHYT thì bệnh bụi phổi là bệnh phổ [...]

Đọc tiếp