Bộ thiết bị tích hợp giám sát nhiệt độ , áp suất và lưu tốc